Header Visual

Gepensioneerden Stork in actie: twee kaartjes voor minder geld

22-05-2018

De Stichting Gepensioneerden Stork Hengelo (SGSH) is een actie begonnen die het mogelijk moet maken dat SGSH-donateurs tegen een gereduceerde prijs de voorstelling van STORK! bij kunnen wonen op donderdag 23 augustus. Daarvoor is 22.000 euro nodig. Het doel: twee kaartjes voor de prijs van één. SGSH-voorzitter Dick Kissing geeft een toelichting op deze actie.

Kissing, geboren en getogen in het Hengelose Tuindorp, begon zelf als 15-jarige bij Stork. Het was voor hem geen vreemd bedrijf: zijn vader werkte bij Stork Pompen, zijn grootvader werkte in de ketelmakerij.

Dick Kissing

Dick Kissing, Voorzitter Stichting Gepensioneerden Stork Hengelo

Als 15-jarige kreeg Kissing meteen een arbeidscontract; de eerste jaren werd er gewerkt en geleerd. "Leren was belangrijk bij Stork. Landelijke diploma's waren soms niet genoeg: ik haalde een landelijk diploma voor Modelmakerij, maar moest toen nog een jaar doorleren voor het Stork diploma daarvoor." Tot zijn 26e werkte Kissing op de Modelmakerij; vervolgens werkte hij een kwart eeuw op de afdeling Personeelszaken Ketels. Later kwam hij op het hoofdkantoor in Naarden waar hij zich bezig hield met het verwerven van internationale subsidies voor het concern. Kissing werkte 46 jaar bij Stork en ging op zijn 62e met vervroegd pensioen.

Kissing mag dan wel niet meer bij Stork werken, hij blijft een Storkiaan en als voorzitter van de Stichting Gepensioneerden Stork Hengelo nog steeds betrokken bij de mensen van Stork. De club voor de medewerkers van Stork Hengelo telt zo'n vierhonderd donateurs. En natuurlijk gaat de viering van 150 jaar Stork niet aan deze oud-werknemers voorbij. "Het bestuur heeft besloten een reünie te houden voor de SGSH-donateurs, aansluitend aan een uitvoering van STORK!", vertelt Kissing.

Een kaartje voor die uitvoering kost 55 euro; dat is inclusief drinken en een driegangendiner, voorafgaand aan de voorstelling. "Voor een echtpaar is dat 110 euro; niet elke senior legt dat zomaar op tafel", stelt Kissing. "Onze donateurs hebben niet allemaal hetzelfde pensioen. Niet iedereen heeft veertig jaar bij Stork gewerkt en ook qua functie zijn er verschillen. Bovendien zitten er medewerkers met een pensioenbreuk door reorganisaties. We willen wel graag dat al onze SGSH-donateurs de mogelijkheid hebben om deze voorstelling te bezoeken. Het zou fantastisch zijn als we hen twee kaartjes aan konden bieden voor een kleiner bedrag."

Het SGSH-bestuur heeft inmiddels een bankrekening geopend waarop bedrijven en particulieren een bijdrage kunnen storten om het voor de leden van de Stichting Gepensioneerden Stork Hengelo mogelijk te maken deze voorstelling te beleven. "We gaan bedrijven en instellingen in deze regio benaderen in de hoop dat ze ons willen steunen, met name de bedrijven die een connectie hebben met Stork. Ze krijgen er publiciteit voor terug."

Dick Kissing: "We willen als bestuur een geste maken naar onze gepensioneerden, we hopen dat ze allemaal naar de reünie en de voorstelling komen, en dan willen we geen onderscheid maken wat het inkomen betreft. Vanuit de club zelf gaat er ook geld naar dat fonds, maar dat is niet voldoende."

De reünie wordt donderdag 23 augustus gehouden. Aansluitend bezoeken de SGSH-gepensioneerden de voorstelling STORK! Meer informatie krijgen de donateurs via de extra nieuwsbrief van de SGSH.

Meedoen aan de mogelijkheid om deze gepensioneerden een bijzondere voorstelling te geven kan door een bijdrage te storten op NL20 RABO 03294 97928 ten name van B.D. van de Steeg, onder vermelding van '150 jaar Stork'.

Terug naar het nieuwsoverzicht?

Meer nieuws