Gerrit ter Welle: 'Museum Hengelo, een schakel tussen verleden en toekomst'

De tentoonstelling over Stork bij Museum Hengelo opent pas op 5 september, maar medio april is Gerrit ter Welle er al druk mee. Ter Welle werkte dertig jaar bij Stork, maar is anno 2018 bij Museum Hengelo de man van de communicatie. “Het is een mooi museum’’, vertelt hij. “Het grote verschil met Heim is dat ze daar ingesteld zijn op de techniek en wij op de mensen. Wij willen het verhaal vertellen over de mensen in Hengelo. We doen niks aan techniek.’’

Ter Welle showt een maquette en merkt op dat Hengelo eerst een textielstad was en pas later een industriestad is geworden. “Ooit, nog niet zo heel lang geleden, was Hengelo een plek die weinig voorstelde. Een paar wegen, waaraan wat boerderijen lagen - een kerk en een landhuis maakten het net wat belangrijker dan een gehucht’’, meldt Ter Welle.

Hoe anders is het nu. Ter Welle: “Tegenwoordig is Hengelo een grote stad. Ruim tachtigduizend inwoners, scholen, fabrieken, winkels, theater… Een stad ook met een zichtbare geschiedenis: oude gebouwen, moderne architectuur, leegstaande fabrieken die herinneren aan bloeiende tijden, monumenten, begraafplaatsen. Wat is hier gebeurd? Deze vraag dringt zich aan ieder op die een paar uren door Hengelo ronddwaalt. En deze vraag laat zich nergens beter beantwoorden dan in Museum Hengelo.’’

Museum Hengelo verklaart hoe de stad zich heeft ontwikkeld.  “Maar meer nog dan het verhaal van de stad te vertellen, vertelt het museum verhalen van mensen’’, zegt Ter Welle. “Mensen die in Hengelo woonden. Grote namen, vergeten namen en talloze mensen waarvan de namen in de mist van de geschiedenis opgelost zijn. Want Hengelo is geen stad geworden zonder al die mensen die daar gewoond hebben en haar gebouwd hebben.’’

De Van Leentzaal is geschikt gemaakt voor wisselende tentoonstellingen. Voor de tentoonstelling over Stork is nazaat Gijs Stork gestrikt als gastconservator, zo meldt Ter Welle. “Het wordt een heel grote tentoonstelling. En hij blijft tot het eind van het jaar.’’


-Tekst en video: Twentekst-

Meer nog dan het verhaal van de stad te vertellen, vertelt het museum verhalen van mensen

Andere portretten bekijken?

Terug naar overzicht