Jean Rouwet: ‘Tien dagen hechtenis wegens smaad’

Jean Rouwet (75) zat zestien jaar in de gemeenteraad van Hengelo namens de SP. Tot 2011 was hij lid van de Provinciale Staten. Rouwet werkte ongeveer tien jaar bij Dikkers, een fabriek waar afsluiters werden gemaakt. “En Dikkers zat naast de Stork’’, zegt Rouwet in zijn woning aan de Cronjéstraat in Hengelo. 

De sociale omstandigheden waren goed bij Stork, weet Rouwet uit eigen bevindingen. Maar de SP’er plaatst toch ook een kanttekening. “Stork wordt enorm opgehemeld en is van grote betekenis geweest voor Hengelo’’, zegt Rouwet. “Als werkgever heeft Stork Hengelo in de vaart der volkeren gebracht. Dankzij Stork heeft Hengelo zich kunnen ontwikkelen tot een middelgrote stad. Maar zo rond 1885 kwam ook de sociaaldemocratische bond van Domela Nieuwenhuis op.’’

Rouwet haalt er wat boeken bij en laat het verhaal zien van het proces van Gerrit Bennink, die Stork uitmaakte voor ‘geraffineerde uitzuigers’. “Hoe sociaal voelend ze ook waren bij Stork, het blijven geraffineerde uitzuigers, zei Bennink."

Bennink werd veroordeeld wegens laster en smaad. Tien dagen hechtenis en het betalen van de proceskosten, à 12,76 gulden, was zijn lot.


-Tekst en video: Twentekst-

Hoe sociaal voelend ze ook waren bij Stork, het blijven geraffineerde uitzuigers

Andere portretten bekijken?

Terug naar overzicht